تک ژن زیست | پروبیوتیک های انسانی تک ژن
tak gene

لینک همکاران :

 

گز سکه
  http://www.sekkehgaz.com
تک ماکارون http://www.takmakaron.com
نان سحر  http://www.saharcompany.com
یسکویت گرجی    http://gorjico.com
زرین دانه پارس  http://www.zarindanehpars.com
انجمن پروبیوتیک ایران http://ispff.ir

پروبیوتیک چیست ؟

پروبیوتیک ها ، میکروبهای زنده ای هستند که می توانند به شکل های مختلفی مانند غذاها ، داروها و مکمل های رژیمی در آیند .به دلیل اینکه پروبیوتیک ها در بشریت و حیوانات تاثیرات مفیدی به همراه دارد به باکتری همدم نیز معروف است. دوره ی پروبیوتیک به معنای « برای زندگی» توسط یک گروه متخصص به عنوان  میکروارگانیسم های زنده ای که می توانند سلامتی بیشتری را که فراتر از بنیان آنهاست داشته باشند تعریف گردید . مشاور متخصص FAO/ WHO اعتقاد دارد که راهبردی ...


بیشتر بخوانید ...

     مجله تک ژن را بخوانید :

  Science Magazine